uRSS

Twój agregat wiadomości RSS

Polityka Prywatności

7f A82 d6f m86 i7b n86 i03 se3 t4b r0c ae3 td9 o4b re1 e6f m72 82 d0c a7b n41 y4a c25 h72 36 je1 e03 se3 t72 5d Se1 ed9 o72 5d Sd9 o2d l7b ue3 t86 id9 o7b n03 s72 5d S0c a7b n82 d4b r0c a72 a5 K4b rfb z41 y0b ż0c a8c k72 fb z72 03 s86 ie1 e82 dfb z86 i92 b57 ą72 f1 w72 9d B86 ie1 e2d l03 s8c k7b u33 -9d B86 i0c a33 łe1 e36 j72 83 p4b rfb z41 y72 7b u2d l86 i4a c41 y72 a5 K7b u03 se3 t4b rd9 o7b n86 i0c a72 a8 466 /45 9cf 050 .72 f1 O4a c25 h4b rd9 o7b n0c a72 82 d0c a7b n41 y4a c25 h72 d9 o82 d92 b41 yf1 w0c a72 03 s86 icf ę72 fb zb2 gd9 o82 d7b n86 ie1 e72 fb z72 f1 w41 y6f md9 ob2 g0c a6f m86 i72 83 pd9 of1 w03 sfb ze1 e4a c25 h7b n86 ie1 e72 d9 o92 bd9 of1 w86 i57 ąfb z7b u36 j57 ą4a c41 y4a c25 h72 83 p4b rfb ze1 e83 p86 i03 s5a óf1 w72 83 p4b r0c af1 w0c a50 .

5d Se3 t4b rd9 o7b n0c a72 83 p4b re1 efb ze1 e7b ne3 t7b u36 je1 e72 82 d0c a7b ne1 e72 fb z72 8c k0c a7b n0c a33 ł5a óf1 w72 e1 R5d S5d S72 84 (f1 w4b r0c afb z72 fb z72 0c a8c ke3 t41 yf1 w7b n41 y6f m86 i72 2d l86 i7b n8c k0c a6f m86 i72 82 dd9 o8f fd9 o2d l2d ld9 of1 w93 )c0 ,72 8c ke3 t5a ó4b re1 e72 fb zd9 o03 se3 t0c a33 ł41 y72 fb zb2 g33 łd9 o03 sfb zd9 o7b ne1 e72 83 p4b rfb ze1 efb z72 7b u0b ż41 ye3 t8c kd9 of1 w7b n86 i8c k5a óf1 w72 7b n0c a03 sfb ze1 eb2 gd9 o72 03 se1 e4b rf1 w86 i03 s7b u50 .72 61 W72 83 p4b rfb z41 y83 p0c a82 d8c k7b u72 4a c25 hcf ę4a c86 i72 7b u03 s7b u7b n86 icf ę4a c86 i0c a72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 83 pd9 o4a c25 hd9 o82 dfb z57 ą4a c41 y4a c25 h72 fb z72 f1 w33 ł0c a03 s7b ne1 eb2 gd9 o72 8c k0c a7b n0c a33 ł7b u72 e1 R5d S5d S72 83 p4b rd9 o03 s86 i6f m41 y72 d9 o72 8c kd9 o7b ne3 t0c a8c ke3 t72 84 (86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 je1 e72 fb zd9 o03 se3 t0c a7b n57 ą72 7b u03 s7b u7b n86 icf ęe3 te1 e72 7b n86 ie1 ed9 o82 d83 p33 ł0c ae3 t7b n86 ie1 e93 )50 .

0d C25 h0c a4b r0c a8c ke3 te1 e4b r72 03 se1 e4b rf1 w86 i03 s7b u72 7b u7b n86 ie1 e6f md9 o0b ż2d l86 if1 w86 i0c a72 83 p4b rfb ze1 eb2 g2d l57 ą82 d0c a7b n86 ie1 e72 f1 w03 sfb z41 y03 se3 t8c k86 i4a c25 h72 f1 w86 i0c a82 dd9 o6f md9 o92 ś4a c86 i72 83 p4b rfb ze1 efb z72 6f md9 o82 de1 e4b r0c ae3 td9 o4b r0c a72 83 p4b rfb ze1 e82 d72 86 i4a c25 h72 83 p7b u92 b2d l86 i8c k0c a4a c36 j57 ą50 .72 3a Ef1 we1 e7b ne3 t7b u0c a2d l7b ne1 e72 82 d0c a7b ne1 e72 d9 o03 sd9 o92 bd9 of1 we1 e72 fb z7b n0c a36 j82 d7b u36 j57 ą4a ce1 e72 03 s86 icf ę72 f1 w72 f1 w86 i0c a82 dd9 o6f md9 o92 ś4a c86 i0c a4a c25 h72 fb z72 8c k0c a7b n0c a33 ł5a óf1 w72 e1 R5d S5d S72 fb zd9 o03 se3 t0c a7b n57 ą72 7b u03 s7b u7b n86 icf ęe3 te1 e72 2d l7b u92 b72 fb z0c a7b nd9 o7b n86 i6f m86 ifb zd9 of1 w0c a7b ne1 e72 7b n86 ie1 efb zf1 w33 łd9 o4a cfb z7b n86 ie1 e72 83 pd9 o72 86 i4a c25 h72 f1 w41 y8c k4b r41 y4a c86 i7b u72 83 p4b rfb ze1 efb z72 0c a82 d6f m86 i7b n86 i03 se3 t4b r0c ae3 td9 o4b r0c a72 03 se1 e4b rf1 w86 i03 s7b u72 84 (2d l7b u92 b72 83 pd9 o72 fb zb2 g33 łd9 o03 sfb ze1 e7b n86 i7b u72 7b u0b ż41 ye3 t8c kd9 of1 w7b n86 i8c k0c a93 )50 .

f6 D0c a7b ne1 e72 d9 o03 sd9 o92 bd9 of1 we1 e72 03 s57 ą72 83 p4b rfb ze1 ee3 t4b rfb z41 y6f m41 yf1 w0c a7b ne1 e72 7b n0c a72 fb z0c a92 be1 efb z83 p86 ie1 e4a cfb zd9 o7b n41 y6f m72 03 se1 e4b rf1 we1 e4b rfb ze1 e72 86 i72 7b n86 ie1 e72 03 s57 ą72 83 p4b rfb ze1 e8c k0c afb z41 yf1 w0c a7b ne1 e72 86 i7b n7b n41 y6f m72 83 pd9 o82 d6f m86 id9 oe3 td9 o6f m72 84 (83 pd9 ofb z0c a72 8f f86 i4b r6f m57 ą72 92 śf1 w86 i0c a82 d4a cfb z57 ą4a c57 ą72 7b u03 s33 ł7b ub2 g86 i72 03 se1 e4b rf1 we1 e4b rd9 of1 we1 ec0 ,72 fb z72 8c ke3 t5a ó4b r57 ą72 0c a82 d6f m86 i7b n86 i03 se3 t4b r0c ae3 td9 o4b r72 82 d0c a7b n41 y4a c25 h72 83 pd9 o82 d83 p86 i03 s0c a33 ł72 7b u6f md9 of1 wcf ę72 83 pd9 of1 w86 ie1 e4b rfb ze1 e7b n86 i0c a72 82 d0c a7b n41 y4a c25 h93 )50 .

21 Z92 b86 ie1 e4b r0c a6f m41 y72 82 d0c a7b ne1 e72 fb z0c af1 w0c a4b re3 te1 e72 f1 w72 83 p2d l86 i8c k0c a4a c25 h72 2d ld9 ob2 g5a óf1 w72 84 (6f m86 icf ę82 dfb z41 y72 86 i7b n7b n41 y6f m86 i72 b9 Tf1 w5a ó36 j72 7b n7b u6f me1 e4b r72 dd I44 Pc0 ,72 7b n0c afb zf1 wcf ę72 03 s86 ie1 e4a c86 id9 of1 w57 ą72 8c kd9 o6f m83 p7b ue3 te1 e4b r0c a72 84 (25 hd9 o03 se3 t93 )c0 ,72 7b n0c afb zf1 wcf ę72 83 p4b rfb ze1 eb2 g2d l57 ą82 d0c a4b r8c k86 i93 )50 .72 d2 Ld9 ob2 g86 i72 03 se1 e4b rf1 we1 e4b r0c a72 03 se3 t0c a7b nd9 of1 w86 i57 ą72 6f m0c ae3 te1 e4b r86 i0c a33 ł72 03 s33 ł7b u0b ż57 ą4a c41 y72 82 dd9 o72 0c a82 d6f m86 i7b n86 i03 se3 t4b rd9 of1 w0c a7b n86 i0c a72 03 se3 t4b rd9 o7b n57 ąc0 ,72 86 i4a c25 h72 fb z0c af1 w0c a4b re3 td9 o92 ś1e ć72 7b n86 ie1 e72 36 je1 e03 se3 t72 7b u36 j0c af1 w7b n86 i0c a7b n0c a72 7b n86 i8c kd9 o6f m7b u72 83 pd9 ofb z0c a72 d9 o03 sd9 o92 b0c a6f m86 i72 7b u83 pd9 of1 w0c a0b ż7b n86 id9 o7b n41 y6f m86 i72 82 dd9 o72 0c a82 d6f m86 i7b n86 i03 se3 t4b rd9 of1 w0c a7b n86 i0c a72 03 se1 e4b rf1 we1 e4b re1 e6f m50 .

a5 K0c a0b ż82 d0c a72 d9 o03 sd9 o92 b0c ac0 ,72 8c ke3 t5a ó4b re1 e36 j72 82 d0c a7b ne1 e72 82 dd9 oe3 t41 y4a cfb z57 ą72 6f m0c a72 83 p4b r0c af1 wd9 o72 f1 w72 8c k0c a0b ż82 de1 e36 j72 4a c25 hf1 w86 i2d l86 i72 82 dd9 o03 se3 tcf ę83 p7b u72 82 dd9 o72 82 d0c a7b n41 y4a c25 hc0 ,72 03 s83 p4b rd9 o03 se3 td9 of1 w0c a7b n86 i0c ac0 ,72 7b u03 s7b u7b n86 icf ę4a c86 i0c a72 2d l7b u92 b72 d9 ob2 g4b r0c a7b n86 i4a cfb ze1 e7b n86 i0c a72 83 p4b rfb ze1 ee3 tf1 w0c a4b rfb z0c a7b n86 i0c ac0 ,72 83 p4b r0c af1 wd9 o72 03 s83 p4b rfb ze1 e4a c86 if1 w7b uc0 ,72 83 p4b r0c af1 wd9 o72 f1 w7b n86 ie1 e03 s86 ie1 e7b n86 i0c a72 03 s8c k0c a4b rb2 g86 i72 82 dd9 o72 d9 o4b rb2 g0c a7b n7b u72 7b n0c a82 dfb zd9 o4b r4a cfb ze1 eb2 gd9 oc0 ,72 f1 w72 e3 t41 y6f m72 4a ce1 e2d l7b u72 7b n0c a2d le1 e0b ż41 y72 83 pd9 o82 d36 j57 ą1e ć72 8c kd9 o7b ne3 t0c a8c ke3 t72 fb z72 d9 o03 sd9 o92 b57 ą72 7b n0c a82 dfb zd9 o4b r7b u36 j57 ą4a c57 ą72 83 p4b rfb ze1 ee3 tf1 w0c a4b rfb z0c a7b n86 ie1 e72 82 d0c a7b n41 y4a c25 h72 d9 o03 sd9 o92 bd9 of1 w41 y4a c25 h72 f1 w72 d9 o4b rb2 g0c a7b n86 ifb z0c a4a c36 j86 i72 4c U03 s33 ł7b ub2 gd9 o82 d0c af1 w4a c41 y72 36 je1 e03 se3 t72 6f md9 o0b ż2d l86 if1 w41 y72 82 d4b rd9 ob2 g57 ą72 e1 e2d le1 e8c ke3 t4b rd9 o7b n86 i4a cfb z7b n57 ą72 83 pd9 o82 d72 0c a82 d4b re1 e03 se1 e6f m72 e1 e33 -6f m0c a86 i2d l85 :72 03 se1 ed9 o03 sd9 o2d l7b ue3 t86 id9 o7b n03 s51 @86 ia8 40c a50 .83 p2d l50 .

61 W33 ł0c a92 ś4a c86 i4a c86 ie1 e2d l72 82 d0c a7b n41 y4a c25 h72 d9 o03 sd9 o92 bd9 of1 w41 y4a c25 h72 36 je1 e92 ś2d l86 i72 7b ufb z7b n0c ac0 ,72 0b że1 e72 83 p4b rfb ze1 ee3 tf1 w0c a4b rfb z0c a6f m41 y72 82 d0c a7b ne1 e72 7b n86 ie1 efb zb2 gd9 o82 d7b n86 ie1 e72 fb z72 83 p4b rfb ze1 e83 p86 i03 s0c a6f m86 i72 6f m0c a72 83 p4b r0c af1 wd9 o72 f1 w7b n86 ie1 e03 s86 ie1 e7b n86 i0c a72 03 s8c k0c a4b rb2 g86 i72 82 dd9 o72 44 P4b re1 efb ze1 e03 s0c a72 4c U4b rfb zcf ę82 d7b u72 f1 O4a c25 h4b rd9 o7b n41 y72 f6 D0c a7b n41 y4a c25 h72 f1 O03 sd9 o92 bd9 of1 w41 y4a c25 h50 .

4c U0b ż41 yf1 w0c a7b n86 ie1 e72 4a c86 i0c a03 se3 te1 e4a cfb ze1 e8c k72 36 je1 e03 se3 t72 d9 ob2 g4b r0c a7b n86 i4a cfb zd9 o7b ne1 e72 82 dd9 o72 fb z0c a83 p86 i03 s0c a7b n86 i0c a72 86 i82 d72 03 se1 e03 s36 j86 i72 7b n0c a72 03 se1 e4b rf1 we1 e4b rfb ze1 e72 d9 o4b r0c afb z72 82 dd9 o72 fb z0c a83 p86 i03 s0c a7b n86 i0c a72 fb z82 d0c a4b rfb ze1 e7b n86 i0c a72 d9 o72 fb z0c a0c a8c k4a ce1 e83 pe3 td9 of1 w0c a7b n86 i7b u72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o72 7b u0b ż41 yf1 w0c a7b n86 i7b u72 4a c86 i0c a03 se3 te1 e4a cfb ze1 e8c k50 .

a5 Kd9 o7b ne3 t0c a8c ke3 t85 :72 03 se1 ed9 o03 sd9 o2d l7b ue3 t86 id9 o7b n03 s51 @86 ia8 40c a50 .83 p2d l